Jarmila Burešová | Ostravský pedagog František Král – archiv bulletinu 3/2017

V srpnu okrášlila Knihovna města Ostravy spolu se spolkem Za krásnou Ostravu hrob Františka Krále, významného pedagoga a osvětového pracovníka, který od mládí až do své smrti působil v Ostravě. František Král pocházel z Třešti, kde se narodil v roce 1887. Studoval gymnázium v Pelhřimově (1898–1906), v letech 1906–1911 studoval vysoké učení Karlo-Ferdinandovo české. Po roce praxe na kroměřížském gymnáziu přišel František Král do Ostravy a od školního roku 1912/1913 nastoupil jako profesor českého gymnázia na Matiční ulici 7. V době první světové války byl povolán do vojenské služby, ale po několika měsících vyreklamován pro nepostradatelnost zpět. V roce 1934 byl pro své propolské postoje přeložen na gymnázium v Hradci Králové, odkud se po roce vrátil zpět do Ostravy, a to rovnou do funkce zástupce ředitele Rudolfa Tlapáka, s nímž jej pojilo přátelství – stejně jako s kolegou Vojtěchem Martínkem. Po vypuknutí druhé světové války a zářijovém zatčení Rudolfa Tlapáka gestapem (zemřel 31. 10. 1940 v koncentračním táboře Oranienburg) se stal ředitelem gymnázia – ovšem jen do 4. 10. 1940, kdy byl i on gestapem uvězněn. Jak uvádí ve svých vzpomínkách, byl obviněn ze spolupráce s odbojovou skupinou (jinou, než se kterou spolupracoval), pro nedostatek důkazů byl 20. 8. 1941 propuštěn. Byl suspendován, teprve 1. 8. 1943 se stal zatímním správcem státního reálného gymnázia v Přívoze. Po konci druhé světové války byl ředitelem dívčího gymnázia ve Slezské Ostravě, které bylo později přemístěno do Moravské Ostravy. Po reorganizaci byl jmenován ředitelem spojených gymnázií na Českobratrské 17, a když bylo 30. 6. 1950 spojené gymnázium zrušeno, odešel do penze. 22. 9. 1950 nastoupil do Československých závodů, závodu pro výstavbu Vítkovických železáren v Kunčicích, jako korespodent a stenograf, pak pracoval jako archivář NHKG. … více informací na kros-18_nahled.pdf (krasnaostrava.cz)