Jarmila Buršová | Projekt Knihovny města Ostravy – archiv bulletinu 4/2020

Od roku 2014 průběžně probíhá v Knihovně města Ostravy projekt Paměť Ostravy, který se zaměřuje na vyprávění obyčejných lidí, Ostravanů rodem a srdcem, na vzpomínky na každodenní život. Projekt byl Knihovnou města Ostravy fakticky zahájen už v létě 2013, kdy se uskutečnila připomínka akce z roku 1952 Čítárna v parku. Ukázalo se, že pamětníci této akce existují a mají chuť vzpomínat a že nejsou sami. Začátek 21. století nesoucí se ve znamení zrychlování, zkracování, dostupnosti a osamění současně představuje hledání vyvažujících aktivit – pátrání po kořenech, zájem o regionální historii, sdílení vzpomínek. Časové vymezení vzpomínek je dané tím, kam sahá paměť vypravěče či jeho rodičů čili vesměs jsou popisovány drobné události 20. století. Původním záměrem bylo propojit pamětníky a iniciovat pravidelné schůzky v pobočkách knihovny, případně společně vycházet do terénu a srovnávat místa dříve a dnes. Pracovat s PC, digitálními fotoaparáty, diktafony, aplikacemi na úpravu fotografií a materiálů. Tato vize ale nebyla zcela naplněna, neboť pamětníci se především chtěli setkávat a vzpomínat. Výstupem prvního ročníku byla velkoformátová výstava fotografií, textů a dokumentů, ta byla později vystavena ve foyer Nové radnice. Při vernisáži v prosinci 2014 byla účastníkům projektu věnována složka s volnými listy všech příspěvků a totožný záznam na CD. Složky textů byly rovněž zařazeny do fondu Knihovny města Ostravy. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS31-online-verze.pdf