Jaroslav Michna | Publikace Přirození (1989–1992) – archiv bulletinu 4/2022

Rozsáhlá česko-anglická publikace, na které kurátorka Renáta Skřebská spolupracovala s grafickou designérkou Katarinou Jamriškovou, je analytickou studií života a tvorby členů umělecké skupiny Přirození, která fungovala v letech 1989–1992. V publikaci nalezneme dobové fotografie z ilegálních akcí avýstav, které se uskutečňovaly vbytech, na haldě Ema či v podchodu pod Frýdlantskými mosty pod názvem „Ahoj lidé!“. Právě tato akce z 12. 5. 1989 se zapsala do historie ostravského undergroundu a skupiny jako iniciační, jelikož na ní umělci neoficiálních kruhů bez skrupulí obsadili stopadesátimetrovou zeď zcela svobodnou a době nepoplatnou tvorbou. V knize nalezneme nejen postoje vystavujících, ale i komentáře přetištěné z dobového tisku či texty Jana Balabána, který skupinu pod pseudonymem teoreticky doprovázel. Nejrozsáhlejší část tvoří pětadvacet otázek, které kurátorka směřovala na jednotlivé členy skupiny, samozřejmostí jsou medailony umělců, reflexe bytových výstav a mnoho dalšího. Kniha, kterou vydala Galerie výtvarného umění v Ostravě, je k dostání v Domě umění na Jurečkově ulici a na e-shopu www.gvuo.cz/e-shop.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf