Jaroslava Novotná a Lenka Rokowská | Založení a počátky městské nemocnice 1848–1897 – archiv bulletinu 3/2018

Ve dvacátých letech 19. století moravskoostravský kaplan Kašpar Pittler pořídil dvě poslední vůle (v roce 1820 a 1823), ve kterých odkázal veškerý svůj majetek ve prospěch budoucí nemocnice. Jmění tzv. Pittlerovy nadace bylo po smrti svého zakladatele (†1832) neustále doplňováno dobrovolnými dary měšťanů a  různými sbírkami. Souhlas k  výstavbě nemocnice dala dvorská kancelář ve Vídni 4. července 1846, následně tento záměr podpořilo 9. října moravské gubernium v Brně s podmínkou, že polovina výdajů na výstavbu, provoz a údržbu bude hrazena z Pittlerovy nadace a polovina z prostředků města. Stavebním místem se stala zahradní parcela původního domu Kašpara Pittlera v  Mostní ulici (dnes ulice 28. října) v  centru města blízko náměstí. Výstavbu nemocnice vedl místní stavební podnikatel Anton Römisch. Budova byla otevřena nejspíše v  květnu 1848, avšak další dostavby a  úpravy probíhaly ještě v  následujících letech, takže k  úplnému ukončení stavebních prací došlo až v roce 1851. Nově postavená nemocnice byla jednopatrová, s hlavním vchodem z  Mostní ulice, a  měla kapacitu 24 lůžek. V  následujících letech se počet lůžek zvyšoval, především v době probíhajících epidemií, takže v roce 1872 mohlo být v sedmi nemocničních pokojích léčeno i 40 pacientů. Brzy se však ukázalo, že poloha nemocnice v centru města na nejrušnější ulici je velmi nevýhodná a v době epidemií ohrožovala zdraví obyvatel bydlících v bezprostředním okolí. Na tuto skutečnost upozornil při své inspekční návštěvě 24. července 1882 zdravotní rada dr. Kuna z Brna, který doporučil vybudování nové infekční nemocnice, pokud by se stávající nemohla stavebně upravit. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2018/09/KROS22.pdf