Jeunesses musicales zahájí 30. ledna sopranistka Věra Likérová

 Příští rok uplyne 20 let od chvíle, kdy Janáčkova filharmonie Ostrava jako první v ČR uvedla do života tento jedinečný abonentní cyklus. Jedná se o výjimečnou hudební řadu, která umožňuje studentům základních uměleckých škol, konzervatoří a hudebních fakult prezentovat po boku špičkového profesionálního orchestru svůj talent a dovednosti před laickou i odbornou veřejností.  Tento cyklus umožnil objevit takové talenty jako například houslistku Martinu Bačovou nebo klavíristu Lukáše Vondráčka. Také mezi členy orchestru najdeme celou řadu těch, kteří první setkání s ostravským orchestrem absolvovali v rámci této koncertní řady.

První koncert čtyřdílného cyklu Jeunesses musicales je na programu 30. ledna od 18 hodin. Ve společenském sále se představí dvě sólistky. Sopranistka Věra Likérová, která koncert zahájí, zazpívá tři árie. Nejprve to bude árie Gildy z Verdiho Rigoletta, dále árii Blondy a Mozartova Únosu ze serailu a ke slovu se dostane i opereta v podobě árie Adély ze Straussova Netopýra. Poté ke klavíru usedne Johanna Haniková, která pro tuto příležitost nastudovala Beethovenův Klavírní koncert č. 1. Závěr koncertu bude patřit už jen Janáčkově filharmonii a Mendelssohnově Symfonii č.4  tzv. Italské. Koncert bude řídit Kaspar Mänd, kterého si možná někteří ze stálých návštěvníků vybaví z dirigentských kurzů Pařížské konzervatoře pod vedením Zsolta Nagye.

Vystoupení začínajících hudebníků, kteří se v rámci jednotlivých koncertů prezentují většinou na menší ploše než etablovaní sólisté, je také zajímavé pro mladé posluchače. Koncerty jsou totiž dramaturgicky daleko vstřícnější k posluchači než většina koncertů symfonických cyklů. V době, kdy mezi dospívajícími převažuje především poslech hudby reprodukované, to může být velké plus především, pokud se jedná o první nezprostředkované setkání s klasickou hudbou.

Další koncerty jsou naplánovány 20. února, 13. března a 3. dubna. Jednotlivé vstupenky v ceně 140 nebo 160 Kč lze zakoupit v pokladně DKMO nebo v pobočkách Ostravského informačního servisu. Informace o prodejní době i programu dalších koncertů naleznete na webových stránkách JFO www.jfo.cz.

 E1likerova