Jiří Hnát Daněk (1959—2017) – archiv bulletinu 1/2017

Jiří Hnát Daněk se narodil v Ostravě na Prvního máje roku 1959. Studoval nejprve neúspěšně na Vysoké škole báňské a posléze na ostravské Pedagogické fakultě, až své místo nalezl na FAMU, kde v roce 1994 dokončil obor dramaturgie a scenáristika. Pracoval jako havíř, koksař, přidavač, dramaturg, producent. Jeho zásadními díly byly knihy Pouť a cesta Hnátova a generační román Až budeme velcí. Napsal také humoristický román Bratři bez trika, hry Z nádraží nikam, Fuga a tokáta klot-dur, opus 1, pro razítko a orchestr psacích strojů či Tlačenkostory. Patřil také k výrazným postavám ostravské výtvarné scény. Vystavoval doma i v zahraničí a mimo jiné zveřejnil přes 3 000 kreslených vtipů. Skvělý dramatik, básník a hlavně prozaik, který odvážně experimentoval s českým jazykem, bojoval s roztroušenou sklerózou, a to nejen svým pověstným optimismem, ale hlavně psaním. Je příznačné, že poslední próza, kterou vydal v časopise Protimluv, je věnována právě tomuto zákeřnému onemocnění. Hnát Daněk o své tvorbě řekl: „Knížka stlačována, pěchována, přesycována zpodstatnělými slovesy co strnulou imitací dějů, téměř zrušena přímá řeč, by ztuhlost dokonalá, jednoduchou interpunkcí provázána a takzvanými proudy vědomí stvářena celistvost.“ A jak píše na stránkách Ostravanu.cz Ivan Motýl: „Jak psal, tak i žil, spisovatel obvykle neumí úplně oddělit dílo od reálného života, ani by to nemělo logiku. S přáteli Daněk vedl věru napěchované rozhovory, které přesycoval proudy slov. A svoje vzdělané, a až někdy jakoby ztuhlé řeči, co chvíli špikoval vášnivými náložemi z podvědomí, hlavně když kolem prošla ‚fajna baba‘.“ … více informací na kros-16_web.pdf (krasnaostrava.cz)