Jiří Macháček | Jít si svobodně za svým – archiv bulletinu 4/2022

Možná je to otázka, která obzvlášť dnes, v čase plném chmurných předpovědí, trápí málokoho: Jak se žilo v Československu a především v Ostravě v 60. a 70. letech minulého století v době komunismu? A našly se přímo „v ocelovém srdci republiky“ osobnosti, které dokázaly vzdorovat komunistické totalitě, tehdejšímu politickému režimu? Autentickou odpověď můžete podle mého najít v nové knize prozaika Ivana Binara Kudy? Tudy!, volném pokračování autorských memoárů z roku 2020 nazvaných Bezstarostná léta bezradná. Pokusů zachytit již nenávratně zmizelou dřívější tvář Ostravy nebude asi nikdy dost. Za všechny ty předešlé můžeme uvést třeba umělecky jedinečný román Pestré vrstvy Ivana Landsmanna. Troufám si tvrdit, že Binarovy autobiografické vzpomínky na ostravská studia na pedagogickém institutu, na působení v Divadélku Pod okapem, vojnu a raný zralý věk spojený s existencí časopisu Tramp, uvedením muzikálu Syn pluku, následným vězněním na Krajzáku a v Plzni-Borech a prací v podřadných zaměstnáních ukazují Ostravu zas jinak, neméně trefně, i když to není místy obrázek pěkný a lichotivý. Koneckonců stejně jako ona doba. V ní se našlo jen pár svobodně smýšlejících lidí, kteří navzdory protivenství a mlčící většině chtěli dělat něco sami za sebe, bez toho, aby naskočili do pohodlného vlaku tichého souhlasu a přežívání s komunisty. A zaplať pánbůh za to!… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS40-online.pdf