Jiří Nekvasil | Pohlednice odeslaná 3.6.1935 z Ostravy – archiv bulletinu 2/2017

Před nějakým časem jsem dostal v e-mailu od svého dlouholetého kamaráda a spolupracovníka, scénografa Daniela Dvořáka, naskenovanou starou pohlednici ostravského divadla, kterou našel v pozůstalosti svého otce, známého kunsthistorika profesora Františka Dvořáka (1920–2015). Šlo o zajímavý pohled na divadlo někdy ze 30. let minulého století, s horskou dráhou Tivoli za divadlem na straně levé a působivým panoramatem hald (mně připomínající vysoký horský hřeben) na straně pravé. Jako by divadlo leželo v horském údolí. Ještě zajímavější je druhá strana pohlednice. Pohlednice s razítkem 3. 6. 1935 je adresovaná panu Laurinovi na Vinohrady a píše se zde: „Kouknou, maj se dobře? / Jestli jo, tak / je vše v pořádku. / Henlein jich nechá / líbat. Mluvil / jsem s ním. Je to /fajn Křesťan. / Jejich synovec / Werich.“ A v e-mailu následovala od Daniela Dvořáka tato výzva: „Řekl bych, že text vyvolává přehršli otázek typu: Co dělal Werich v Ostravě? Byl tam Henlein opravdu také? Sešli se? Byl snad Konrád na pohostinském vystoupení Osvobozeného divadla? Dokonce se i smál? Nebo snad chtěl Werich p. Laurina nějak pobavit? Nebo pozlobit?“ Výzva nezůstala neoslyšena a do pátrání jsem zapojil jak ředitelku ostravského archivu a též okrašlovatelku Blaženu Przybylovou, tak naši novou vedoucí archivu Národního divadla moravskoslezského Terezu Osmančíkovou. Daniel Dvořák sledoval pražskou stopu. … více informací na kros-17_web.pdf (krasnaostrava.cz)