Jiří Surůvka na londýnské výstavě špiček českého umění

Mezinárodně uznávaný ostravský umělec a performer Jiří Surůvka bude vystavovat v Londýně na výstavě nazvané Český postmodernismus.  Jiří Surůvka je na ni zařazen jako jeden z osmi předních osobnostní české umělecké scény. Spolu s ním budou v londýnské Frameless Gallery prezentována díla dalších sedmi mimořádných osobností českého umění, mezi něž byl londýnskými kurátory vedle Jiřího Surůvky vybrán Stanislav Diviš, Jiří David, Antonín Střížek, Petr Nikl, Tomáš Císařovský, Petr Písařík a Karel Štědrý. Surůvkův obraz Just like Marylin Monroe II byl vybrán jako obrazové motto výstavy, která bude zahájena 18. února.

 

Text k výstavě:

The key focus is the generation that emerged in the 1980s, a time when the international phenomenon of Postmodernism was radically changing perceptions about the way art is created and interpreted. The search of the young artists to define oneʼs identity and the expression of critical views of societyʼs ritualistic and repressive ʻnormsʼ that characterise the spirit of Postmodernism took on even sharper meaning in the reality of late-Communist Czechoslovakia. Conjuring the image of a paradoxical posse of solitary figures, the title of the show, Lone Rangers, can be interpreted as a reference to the reflective, occasionally romantic and often self-ironic way these artists have found ways of engaging directly with the society they live in.

This exhibition ties in with the launch of the book Pictures of Czech Postmodernism by Jiří Přibáň, Professor of Law at Cardiff University.

image