Josef Šerka | Bombardování centra Ostravy v roce 1944 – archiv bulletinu 3/2019

Spojenecký nálet na Moravskou Ostravu dne 29. srpna 1944 patří zcela jistě k těm nejtragičtějším událostem, které postihly město v 1. polovině 20. století. Zapsal se do historie nejen jako vůbec první letecký útok na průmyslové centrum ostravsko-karvinského revíru, ale také největším množstvím ztrát na životech – vyžádal si snad téměř 600 civilních osob. Vysoký počet obětí byl způsoben především tím, že bomby zasáhly kromě důležitých průmyslových podniků také samotné, tehdy ještě velmi hustě obydlené centrum města. Přímý zásah však dostaly bohužel také tři velké protiletecké kryty – na Černé louce, v haldě na Zárubku a kryt pro zaměstnance Vítkovických železáren na Pohraniční ulici. Do jisté míry mohl přispět i fakt, že sirény ohlašující letecký poplach zazněly předtím už mnohokrát, aniž by k čemukoli došlo. Lidé si zvykli bez obav pozorovat přímo na ulici přelety spojeneckých svazů a  onoho osudového 29. srpna řada z nich nevyhledala včas bezpečný úkryt. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/10/KROS26-online-3-2019.pdf