Jozef Šerka a Blažena Przybylová | Moravskoslezská metropole má novou historickou monografii – archiv bulletinu 3/2013

Po dvacetileté přestávce se v říjnu 2013 na pultech knihkupectví objevila opět kniha, která se zabývá souhrnným zpracováním dějin města Ostravy. Nová publikace s názvem Ostrava vyšla s podporou statutárního města Ostravy v Nakladatelství Lidové noviny v ediční řadě věnované dějinám českých, moravských a slezských měst. V rámci maximalisticky vymezeného časového rámce – od lovců mamutů až po počátek 21. století – je v knize akcentováno období od založení Vítkovických železáren v roce 1828 až do listopadu 1989. Celkem jedenáct kapitol je vymezeno milníky, které jsou pro dějiny Ostravy stále vnímány jako klíčové; první písemná zmínka o Ostravě (1267), definitivní připojení města k hukvaldskému panství (1437), počátek třicetileté války a následující léta hospodářského úpadku (1618), objev černého uhlí v sousední Polské Ostravě (1763), založení železáren ve Vítkovicích (1828), vznik samostatné ČSR (1918), počátek nacistické okupace (1939), osvobození města (1945), pád totality a počátek obnovy demokratické společnosti (1989). Středem pozornosti je až do počátku industrializace s ohledem na složitý správní vývoj a komplikovanou držbu desítek vsí, dnes městských částí, Moravská Ostrava, tvořící přirozené centrum. Ostatním obcím, ležícím v hranicích budoucího velkoměsta, je věnován prostor úměrně tomu, nakolik důležitými se v průběhu historického vývoje stávaly. To v případě Ostravy platí především pro epochu industrializace a průmyslové revoluce, kdy v důsledku prudkého růstu dosahují statutu města nebo městyse postupně Slezská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Michálkovice a Hrušov a dochází k jejich mnohdy úzkému vzájemnému propojení prostřednictvím sítě komunální infrastruktury a vzájemných vazeb průmyslových podniků. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/12/kros-03-web.pdf