Jozef Šerka | Ostrava objektivem Ostravanů – archiv bulletinu 2/2019

Století objektivem Ostravanů – unikátní projekt Statutárního města Ostravy a  Archivu města Ostravy vyvrcholil na jaře vydáním stejnojmenné publikace, která byla veřejnosti oficiálně představena 7. března 2019 v  Archivu města Ostravy. Kniha zobrazuje Ostravu poněkud jinak, než jak jsme zvyklí z  profesionálních fotografických publikací. Na jejich stránkách jsou zpravidla k  vidění záběry architektonicky cenných budov, velkých veřejných staveb a průmyslových areálů. Jistě, jsou tu i pohledy do oživlých náměstí a ulic města, ale lidé zde často tvoří jen jakýsi kompars, který pouze doplňuje exteriéry, vymezené kulisami domovních fasád, nemluvě již o fotografiích leteckých, na nichž se člověk mnohdy ztrácí úplně. Cíle iniciátorů a  tvůrců publikace, jejíž vydání počátkem roku 2019 bylo jakousi pomyslnou tečkou za oslavami stého výročí vzniku samostatné Československé republiky, byly zcela odlišné. Záměrem bylo shromáždit s  pomocí občanů našeho města fotografie vypovídající o  všedním, každodenním životě Ostravanů v průběhu sta uplynulých let – jak žili, pracovali, jak trávili svůj volný čas nebo prožívali důležité rodinné události. Vítány byly samozřejmě i takové snímky, které byly reflexí důležitých historických událostí v životě města (mj. let 1918, 1938, 1948, 1968, ale zdaleka se to netýkalo jen osmičkových výročí, nýbrž všech důležitých momentů, které nějakým způsobem ovlivnily život ve městě, ať už v dobrém nebo ve zlém). Sledované období bylo nakonec poněkud zúženo a  nepokrývalo celých 100, nýbrž jen 70, respektive 71 let – 1918–1989. Vlastní realizací tohoto projektu byl pověřen Archiv města Ostravy, který při sběru fotografického materiálu úzce spolupracoval s  Ostravským muzeem, spolkem PANT a  se všemi pobočkami Knihovny města Ostravy. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/09/KROS25_online.pdf