Jsou lidé, kteří čtou básně – archiv bulletinu 4/2017

Jeden z největších českých básníků Petr Bezruč by se 15. září 2017 dožil sto padesáti let. Tento solitérní „kaktus“ české kultury a literatury si i dnes svým dílem nepochybně zasluhuje širší soustředěnou pozornost, mimo jiné i proto, že ho v minulosti podobně jako řadu jiných velkých autorů potkal smutný úděl: mnoha generacím čtenářů a potenciálních zájemců byl odcizen ideologicky tendenční dezinterpretací básnických textů svého stěžejního díla (nutno zde zmínit, že některými počiny zejména v posledních fázích vlastního života k tomu částečně přispěl i básník sám) stejně jako necitlivou školní (vpravdě spíše školometskou) výukou vytrvale omílající tradiční floskule a fráze stran tvorby tohoto „slezského barda“. Vsoučasnosti se s větší mírou zájmu setkávají spíše otázky ohledně zpochybňování Bezručova autorství některých textů Slezských písní, zatímco ony písně samy, vrcholný tvůrčí výkon básníka (jenž „vykvetl jen jedenkrát“), jsou sice všeobecně známy, leč pohříchu málo (ne-li vůbec) čteny, ačkoli jde o kromobyčejnou a velmi kvalitní poezii. I z těchto důvodů v rámci připomínky nedožitého Bezručova jubilea připravil Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu jednodenní minifestival věnovaný peripetiím života a díla tohoto „milovníka červeného květu“. Jako první část celého podniku byla 21. září v prostorách Fiducie zahájena výstava ostravského fotografa a výtvarníka Jiřího Šiguta nazvaná Petr Bezruč: Empty Words. Šigut, inspirován kreacemi amerického hudebníka a experimentátora Johna Cage, provedl pozoruhodné „odmilitarizování“ Bezručovy básnické řeči: v sedmi textech Slezských písní (umístěných na velkých panelech ve vstupní chodbě antikvariátu) vynechal všechna slova, jež obsahují souhlásky p a b, tedy iniciály autorova pseudonymu (vypadly mj. výrazy hřbitov, puška, prapor, padal, rozbij, pěst, nebe či Bůh). Ta následně ve zcela nových a znepokojivých významových souvislostech zaznívají v jakési nekonečné monologické smyčce z anonymních lidských úst promítaných na stěnu chodby (tuto originální výstavu je možné zhlédnout v antikvariátu po celý rok). … více informací na kros_19_web.pdf (krasnaostrava.cz)