Kabinet architektury přiveze japonského architekta  Masaharu Takasaki

Kabinet architektury ve spolupráci s Fakultou umění a architektury Technické univerzity v Liberci pořádá v Ostravě přednášku významného japonského architekta, profesora Kyoto University of Art and Design čestného člena Royal Institute of British Architects MASAHARU TAKASAKI. Akce se koná 3. března v 17:00 v klubu Cooltour.

Takasaki patří k nejoriginálnějším japonským architektům a je autorem řady velmi neobvyklých staveb napříč Japonskem.  Jeho práce nejenom že nemá srovnání v tak široce různorodém poli, jakým je japonská architektura, ale ani v současné světové architektuře. Takasakiho návrhy kombinují organické a mytologické prvky. On sám popisuje svou architekturu jako „enviromentální bytost“, která je tvořena soustředěním vnitřního lidského vědomí a přírodní energie a propojuje lidství s kosmem. V současnosti se Masaharu Takasaki podílí svými návrhy na obnově osídlení zničeného v roce 2011 velkým zemětřesením, tsunami a jadernou havárií.