Komentovaná procházka po Vítkovicích na téma Zákon a pořádek

Dne 19. 2. 2016 v 16.00 hod. se uskuteční komentovaná vycházka po Vítkovicích s názvem ,,Zákon a pořádek.“ Komentovanou vycházku povede Bc. Pavlína Nováčková, kronikářka, ÚMOb Vítkovice. Hostem na vycházce bude Mgr. Ondřej Kolář, PhD. ze Slezského ústavu v Opavě a společně se vydáme po vítkovických místech zločinu a pořádku, s ohledem hlavně na období první republiky. Vycházku začneme u radnice, kde se dříve nacházela ve sklepení i cela, projdeme si místa stávky roku 1917, bývalé služebny, povíme si něco o případech, které se zde odehrály a zmíníme osobnosti se zajištěním bezpečnosti spojené. Pokud zbyde čas, přečteme si na závěr úryvek z knihy Policejní pohádky, kterou vydalo Krajské ředitelství Policie České republiky. Vycházka potrvá minimálně dvě hodiny a je bezplatná.

image