Komentovaná procházka z Fifejd na Kamenec s historikem umění Martinem Strakošem

Z Fifejd na Kamenec, aneb od sídliště k sídlišti – tak se jmenuje architektonická procházka, která se koná 7. června od 17:00 a tentokrát se zaměří na periferie a sídliště. Procházku povede historik umění a člen okrašlovacího spolku Martin Strakoš.
Oba typy území a zástavby určují značnou část Ostravy, proto se jimi zájemci projdou z Mariánských Hor až na pravý břeh Ostravice ve Slezské Ostravě. Účastníci procházky poznají jednotlivé fáze sídliště Fifejdy, navštíví Minikrajinu sochaře Kurta Gebauera, zastaví se u nového administrativního komplexu Orchard. Následně překonají dopravní bariéry v podobě Místecké ulice a frýdlantské dráhy, kolem nichž se rozkládá typická periferie a ona příznačná „nemísta“, jejichž počet rychle přibývá a stávají se příznačná pro současná lidská sídla. Na straně samotného centra Ostravy se zastaví u bytového komplexu, který dokládá, jak by bývalo bylo přestavěno centrum Ostravy, kdyby… Následně projdou kolem těžní věže Dolu Jindřich na sídliště Jindřiška a přes Komenského sady procházku ukončí na začátku sídliště Kamenec ve Slezské Ostravě.
Sraz na sídlišti Fifejdy I. na náměstí u hodinové věže obchodního a společenského centra mezi ulicemi Jiřího Trnky a Generála Hrušky, Ostrava-Mariánské Hory.
Procházku pořádá Antikvariát a klub Fiducia v rámci Ostravské muzejní noci.