Komentovaná prohlídka výstavy Tomáše Milicha

Ostravské muzeum zve zájemce na komentovanou prohlídku výstavy grafických listů Tomáše Milicha  PANOPTIKUM a setkání s autorem, které se uskuteční v přízemí Ostravského
muzea ve čtvrtek 14. 11. v 17 hodin. Tomáš Milich se tvorbou koláží zabývá již 20 let. V letech 1969-1972  navštěvoval Lidovou školu umění – výtvarný obor u ostravské radnice, kde se
reailizoval v grafické třídě profesorů Ruska a Karpaly. Hlavní část inspirace k tvorbě načerpal na lavičce lázeňského parku ve  Velkých Losinách, kde pravidelně sedával s panem Miroslavem Horníčkem, se  kterým tam trávil lázeňský pobyt. Jelikož se sám ve volném čase zabýval
tvorbou koláží, byl mu nevyčerpatelným zdrojem veškeré inspirace. Ve svých kolážích se autor Tomáš Milich snaží připomenout historické období naší společnosti někdy na počátku 20. století – dobu přísně poctivých knírů,  buřinek a cylindrů – dobu elegance dam i dobu převratných vynálezů a pokroků.
Výstava je rozdělena do částí: Panoptikum: grafické listy Tomáše Milicha –  koláže jsou výstižně doplněny krátkou prózou Yvony Partykové a Theodor  Padělek Ziprman: Vynálezy a pokroky – Theodor průkopník tiskárenský – apparáty a patenty. Výstava trvá do 30. 11. 2013.

 

plak milich