Košický zlatý poklad v Ostravském muzeu do 5. 5. 2013

Do 5. května tohoto roku mají návštěvníci Ostravského muzea jedinečnou možnost spatřit jeden z nejvýznamnějších pokladů mincí v rámci Evropy-Košický zlatý poklad.  Od 23. dubna je instalace pokladu obohacena o další více než 3 desítky mincí ze 17. století ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně. Návštěvníkům se tak nabízí možnost  udělat si představu o struktuře platidel v zemích Koruny české v 17. století. Košický zlatý poklad nám to svým obsahem toto neumožňuje, protože neobsahuje např. žádné stříbrné mince a nejsou v něm zastoupeny žádné mince z moravských mincoven.

Soubor nově prezentovaných minci z numismatického oddělení Moravského zemského muzea v Brně bude rozdělen na dvě části – mince vládní a mince olomouckých biskupů. Vládní mince přiblíží zlaté a stříbrné ražby panovníků Ferdinanda II. Ferdinanda III. a Leopolda I. z mincoven Kutná Hora, Praha, Jáchymov, Vratislav a Brno.  Mince olomouckých biskupů jsou reprezentovány ražbami Františka z Ditrichštejna, Leopolda Viléma, Karla I. Josefa a Karla II. z Lichtenštejna.

Mincovnictví olomouckých biskupů je dokladem výlučného postavení olomouckého biskupství v rámci Českého království. Svým rozsahem se po jedno a půl století znatelně podílelo na celkovém množství oběživa na Moravě. Vrcholu dosahuje podíl olomoucké biskupské mince na oběživu Moravy za Karla II. z Lichtenštejna  kdy jej můžeme odhadnout přibližně na 5-7 procent.

Pro návštěvníky budou určitě nejpřitažlivější násobky dukátů především 10 dukáty Ferdinanda II. a Ferdinanda III. z pražské mincovny a 10 dukát olomouckého biskupa Leopolda Viléma z mincovny Kroměříž. Kromě těchto výjimečných a velmi vzácných mincí, s kterými přišly do styků jen příslušníci nejvyšší třídy, budou moci návštěvníci shlédnou i drobné mince, které se uplatnily při každodenním peněžním styku, např. na trzích, v hostincích.

Většina vystavených mincí se dnes vyskytuje ve velmi malém počtů kusů, jedná se o mince mimořádně vzácné, které můžou být ozdobou sbírkových fondů předních evropských muzeí.

Informace o změně otevírací doby Ostravského muzea v souvislosti s Košickým zlatým pokladem :

Ostravské muzeum otevře dne 1. května (státní svátek) celý den – od 9 hodin do 17hodin

Poslední víkend před skončením výstavy – tj. 4. a 5. května bude Ostravské muzeum v sobotu i v neděli otevřeno celý den – od 9 hodin do 17 hodin.

 košický