Křest Průvodce architekturou Krnova

Ostravský Národní památkový ústav vydal další publikaci – Průvodce architekturou Krnova. Křest publikace se v Ostravě koná 10. dubna v 18:00 v Antikvariátu a klubu Fiducia.  Úvodem pohovoří ředitel ostravského pracoviště NPÚ Mgr. Michal Zezula. Knihu představí autoři publikace Mgr. Martin Strakoš, Mgr. Romana Rosová a Mgr. Michaela Ryšková.

Kniha Průvodce architekturou Krnova, vydaná Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Ostravě, navazuje na předešlé svazky edice – Průvodce architekturou Ostravy (2009) a Průvodce architekturou Opavy (2011). Tým autorů pod vedením Martina Strakoše, zastoupený spoluautorkami Romanou Rosovou, Michaelou Ryškovou, fotografem Romanem Poláškem, grafikem Martinem Feikusem a za redakční spolupráce Petry Batkové, připravil svazek, jehož cílem je představit v časovém průřezu od založení města ve 13. století do současnosti architektonické památky a další cenná architektonická díla jak laické, tak i odborné veřejnosti. V druhém plánu je ambicí svazku prostřednictvím osvěty a shromážděných textových a obrazových informací navázat na předchozí výzkumy a přispět k uchování zdejších hodnot architektonické kultury pro budoucnost. Kniha byla financována z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a za finančního přispění města Krnova.

Na začátku publikace je zařazen stručný přehled vývoje architektury a urbanismu na území Krnova od pravěku po nynější dobu. Následuje ústřední část průvodce, založená na strukturovaném katalogu se 184 hesly. Katalog ve 143 malých a 41 velkých heslech zachycuje architektonicky hodnotné objekty nebo areály ve dvojím stupni podrobnosti. Hesla jsou tvořena základními lokalizačními, časovými a personálními údaji, stručnou charakteristikou, fotografií a plánem. Výběr staveb se řídil několika hledisky. Autoři publikace brali v potaz především architektonické a uměleckohistorické kvality staveb, jejich roli v celkovém obrazu města nebo to, zda zastupují určitou etapu či slohovou vrstvu vývoje Krnova. Důležitým aspektem byl i historický význam toho kterého objektu, byť jeho architektonická hodnota mohla být druhotnými zásahy snížena. To je příklad některých industriálních areálů, jejichž význam pro historii, urbanismus a architekturu města je navzdory zchátralému stavu neoddiskutovatelný.

Kromě staveb význačných osobností středoevropské architektury, jakými byli Leopold Bauer, Otto Prutscher nebo Leo Kammel, zaznamenává publikace díla místních stavitelů a architektů Josefa Hartela, Ernsta Latzela, Eduarda Franka, Franze Blasche, Eugena Kocha nebo tvůrců z okolních slezských oblastí a z Moravy (např. Otto Reichner z Opavy, Karl Fischer z Olomouce). Zaznamenány v Průvodci jsou i stavební realizace ze složitých období moderních dějin, tedy z éry vzestupu nacismu v sousedním Německu a následné německé okupace Krnova nebo z doby komunistického režimu v letech 1948–1989. V publikaci nechybějí ani architektonicky význačné stavby z posledních let, například tenisová hala K3. Vydavatel a autoři věří, že kniha se stane užitečným pomocníkem při objevování hodnot památkového a stavebního fondu města a při rozvoji architektonické kultury regionu.

Publikaci lze zakoupit v knihovně ostravského pracoviště Národního památkového ústavu (Korejská 12, Ostrava) za cenu 390 Kč.

Architektura Krnov_pozvanka OV DL

krnov