Kukačka pokřtí nový katalog

Pedagogové z Fakulty umění  Ostravské univerzity, kteří jsou již několik let  pořadateli festivalu Kukačka, vydávají katalog z letošního ročníku festivalu – křest se koná 9. prosince od 18:00 v nebytových prostorách U Hodin na ulici Generála Hrušky v Ostravě – Mariánských Horách. Na místo se lze dopravit trolejbusem č. 108, 109  – zastávka Sídliště Fifejdy.

Katalog mapuje 6. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka, který se věnoval vztahu umění a každodennosti. „Co děláme, když nic neděláme, co slyšíme, když nic neslyšíme, co se stane, když se nic nestane?“ ptal se Paul Virilio a mimoděčně tak formuloval jednu z niterných potřeb současného umění. Je to vlastně paradox. Umění dnes obvykle usiluje o to, stát se aktivní součástí všedního života a přebírá i jeho mimikry, aby mohlo snáze spoluutvářet veřejné dění. Běžné publikum o to ale zpravidla nestojí a nadále volá po tradičních schématech. S tím se však – zjednodušeně řečeno – umění potýká vlastně už od nástupu moderny. Posouvají se jen hranice, mění rekvizity a hlavní protagonisté, takže Baudelairova malíře moderního života dnes alternují umělečtí aktivisté, archiváři, terénní pracovníci a kulturní animátoři. Tak jako tehdejší umělce může ale běžné publikum i ty současné vinit z „desakralizace“, kterou modernímu umění vyčítal již Hans Sedlmayr ve své studii Ztráta středu. Jako odpověď na to se autoři letošního ročníku snažili vztahovat ke každodennosti různými způsoby. Nejen jako k závanu inspirace, něčemu, čeho je třeba se dotknout, ale i jako k něčemu, co je třeba potlačit či překonat, ať už formou transcendence nebo otevřené kritiky. Těmto přístupům pak v katalogu odpovídá trojice kategorií: Prostor obvyklého, Transcendence každodennosti a Kolonizace každodennosti – kritika veřejného prostoru.

 Katalog vydala  Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, editory jsou Tomáš Knoflíček a Hana Vorlová. 

Clip_6