Kulturní portál Krásná Ostrava slaví rok

Již více než rok působí v Ostravě kulturní portál www.krasnaostrava.cz, který není podporován žádnými dotacemi a jehož provoz je financován členy okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.  Portál byl slavnostně spuštěn 20. května 2013, kdy se rovněž konala první okrašlovací akce spolku- okrášlení pamětní desky mlýna na Mlýnské ulici.
Portál přináší denně aktuální informace o ostravské kultuře, mapuje dění na poli nezávislé kulturní scény včetně soukromých hudebních klubů, soukromých nekomerčních galerií a občanských iniciativ. Zároveň postupně buduje archiv témat, týkajících se Ostravy- například problematiky výstavby na Karolině, městských jatek či městské galerie.
Na portálu najdete také informace o okrašlovacích aktivitách spolku a archiv bulletinu spolku, který je zde ke stažení pro čtečky či PC.

„Od června 2014 bude spolek budovat databázi ostravských soch, rozhodli jsme se tak zejména z toho důvodu, že řada ostravských soch byla v posledních letech zničena a nebo jim zničení hrozí. Naše databáze by měla lidem pomoci získat k sochám ve svém okolí vztah a také budeme aktivně usilovat o ochranu těch, kterým hrozí demolice. Výběr soch bude mít na starosti odborná komise, ve které zasednou experti na vizuální umění a památkovou ochranu.
Ambicí okrašlovacího spolku nebylo vytvořit pouze stránku spolku, od začátku jsme chtěli přinášet informace o všem zajímavém, co se v Ostravě děje v oblasti kultury, a iniciovat diskusi o kulturním dědictví našeho města. Je to další podstatná aktivita okrašlovacího spolku, který si dal za cíl okrašlovat nejen fyzicky, ale pečovat také o pozitivní image našeho města, přinášet kritickou a otevřenou diskusi a informovat veřejnost o tom, co se v Ostravě na poli kultury děje.“

Ilona Rozehnalová, správce portálu