Ladislav Kuba | Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny – archiv bulletinu 4/2021

Budovu Moravskoslezské vědecké knihovny jsme navrhli jako solitérní objekt, který se nachází ve středu prostoru, jehož pozadí tvoří polyfunkční dům v ulici Zelená. Stavba knihovny je půdorysně vztažena ke směru zástavby v ulici Zelená – její prostorové „vychýlení“ od osy ulice 28. října tak podtrhuje dominantní polohu objektu při dálkových průhledech. Vztah k okolí, které je tvořeno nesourodou zástavbou, nás vedl ke koncepci elementárního tělesa ve tvaru mírně převýšené krychle – věže, kde výrazové prostředky uplatněné v exteriéru stavby jsou záměrně minimalizovány. Přesná geometrická forma budovy oproštěná od klasického architektonického tvarosloví dodává instituci knihovny vážnosti, lapidární tvar vytváří dojem nadčasovosti a solidnosti. Charakter prostoru kolem stavby silně ovlivňuje dopravní tepna městské třídy 28. října a velké měřítko okolních staveb. Přívětivý pocit při vnímání náměstí vytvoří vodní plocha obklopující budovu knihovny. Měkká plocha vodní hladiny kontrastuje s přísnými hranami knihovny a zatraktivňuje prostředí kolem stavby. Vodotrysky ve vodní ploše přispívají k plasticitě náměstí, jejich dynamika oživuje celkovou atmosféru. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS36-digi.pdf