(les, ČTK): Jaký osud čeká chátrající historická jatka? / MF Dnes 31. 10. 2008

Jedna z nejvýznamnějších technických památek na území Ostravy, bývalá městská jatka, už roky chátrají. Společnost Bauhaus, která je koupila i s pozemky v polovině 90. let minulého století, nehodlá budovy využívat a zatím neúspěšně je nabízí k prodeji.
„Je věcí vlastníka, jak s budovou naloží. Stav se v posledních letech nezměnil,“ říká vedoucí odboru památkové péče ostravského magistrátu Miroslav Křídlo. Míní, že budova je v lepším stavu, než byla v době, kdy ji Bauhaus koupil. „Dali tam nové provizorní střechy a odstraňují náletové dřeviny,“ popsal situaci.
Další osud památky je ale nejasný. Firma jatka získala společně s lukrativními pozemky, kde postavila obchod. Podle dohody měla budovu opravit a využívat. To se ale nestalo a jatka chátrala. Až ke konci 90. let udělala společnost to nejnutnější, aby se stav budov nezhoršoval moc rychle. Bauhaus se hájí tím, že ve smlouvě nic o opravě není. Městu nabízel, že mu budovu prodá zpět. Navrhoval i úplnou demolici.
Historicky a architektonicky cenný komplex budov městských jatek z režných cihel leží mezi železniční tratí, Janáčkovou, Pobialovou a Stodolní ulicí. Jatka fungovala od roku 1881 do 70. let minulého století. Později byla část objektu zbořena.
Teď jsou jatka na seznamu ohrožených památek. O jejich osudu včera večer debatovali památkáři i zástupci města na besedě v klubu Fiducia. Veřejné diskuse na ožehavá témata budou v klubu pokračovat. Příští měsíc je na programu otázka: Potřebuje Ostrava městskou galerii?