Literárně dramatický večer v Industrial Cafe

Industrial Cafe pořádá ve středu  24.4.2013 v 18.00 hod. literárně dramatický večer se studenty 3. ročníku oboru hudebně dramatické umění Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. Večer je připraven v předmětu Umělecký přednes pod pedagogickým vedením Věry Vojtkové. Vstupné dobrovolné.

Představí se:
Berecková Andrea
Březina Filip
Chromčák Jakub
Chudý Jan
Lefner Jan
Krupa Martin
Satinská Klára
Skotnicová Karolína
Mgr. Jaroslav Pszczolka – kytara