Malíř Eduard Ovčáček vystaví v divadle Sedm obrazů

Výstavy v Galerii současné malby ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka uzavře v letošní divadelní sezóně význačný český umělec Eduard Ovčáček.  Vernisáž výstavy se uskuteční 2. května v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Výstava bude otevřena vždy hodinu před představením až do 29. června 2016. Eduard Ovčáček patří k nejvýznamnějším vizuálním umělcům nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé republiky. Pokaždé působil jako výrazná osobnost, stál vždy tam, kde se něco podstatného odehrávalo, ale teprve možnosti zbavené ideologických direktiv umožnily Ovčáčkovi daleko aktivněji se věnovat společenským tématům. Stal se spoluzakladatelem Institutu pro umělecká studia, který se později proměnil v samostatnou fakultu Ostravské univerzity. Ovčáček dlouhé roky vedl ateliér volné grafiky, ale přitom stále rozvíjel tvůrčí témata, obohacoval, proměňoval a znovu definoval svůj umělecký jazyk. „Počátky Ovčáčkovy tvorby se pojí se strukturální abstrakcí a neoficiálními výstavami nekonformního mladého umění bratislavského okruhu. Jeho práce se rozvinula v široký, ale zcela svébytný stylotvorný proud, který v sobě zahrnuje jak tendenci k lettristickým experimentům, akcím, konceptům či přesnému geometrickému vyjádření, tak úsilí o postižení temnot městského života a spodních proudů psychických procesů,“ uvádí kurátor výstavy Martin Klimeš. Dílo Eduarda Ovčáčka prošlo a stále prochází různými tvůrčími etapami, v nichž dominovala ta nebo ona linie. „Výraznou spojnicí Ovčáčkovy tvorby v průběhu celých padesáti let je téma písma, písmenných znaků, které si pro sebe jako jeden z prvních objevil v polovině 60. let minulého století jako relevantní výtvarné téma. Jeho technika propalované koláže je zcela původní a nese v sobě silný estetický a významový potenciál,“ dodává Klimeš.

EO