Malíř Jakub Špaňhel bude vystavovat v Divadle Antonína Dvořáka

Obrazy jednoho z nejvýraznějších malířů své generace Jakuba Špaňhela budou od 7. března k vidění v Galerii současné malby ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka. Vernisáž výstavy za účasti autora se koná v 18:00. Výstava bude otevřena vždy hodinu před představením až do 29. dubna 2016.

 Jakub Špaňhel (1976) patří mezi významné malíře střední generace. Narodil se v Karviné a Střední uměleckoprůmyslovou školu navštěvoval v Ostravě. Od dob absolutoria na Akademii výtvarných umění v Praze Jakub Špaňhel žije a pracuje v tomto městě. V roce 2011 se uskutečnila jeho výstava v Domě umění v Ostravě a vyšel k ní obsáhlý katalog. 

Výrazný talent Jakuba Špaňhela se projevil již na vysoké škole:„Absolvoval cyklem velkoplošných obrazů s tématem interiérů kostelů.Černobílá rozmáchlá malba korespondovala se smyslovostí barokních interiérů a prokázala, že nezáleží tolik na tématu, ale především na způsobu jeho pojetí,“ uvádí kurátor výstavy Martin Klimeš. „Špaňhel maluje v cyklech, které představují většinou jedno téma, často velmi banální, a vždy jej prezentuje malířským způsobem, který vyráží dech. Maloval květiny, růže, lustry, akty, benzinky, banky atd. Velkorysé malířské gesto vedoucí k barevným skrumážím, stékancům, vymývaným plochám, stříkancům apod., malířská zkratka a rukopisná bravura jsou určujícími a poznávacími znaky umělcových maleb. Špaňhelova tvorba se ovšem nevyčerpává jen dokonalostí svého provedení, ale je charakteristická i hledáním nových přístupů k uchopení obrazu,“dodává Klimeš.

Portret_spanhel