Malíř Martin Froulík bude vystavovat v Divadle Antonína Dvořáka

V Galerii současné malby ve foyeru Divadla Antonína Dvořáka budou od pondělí 11. ledna k vidění nové obrazy. Vystavovat zde bude Martin Froulík, vernisáž za účasti autora se koná v 18:00.

Martin Froulík (1986), žák Aleše Hudečka na střední škole a absolvent z roku 2012 Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě ateliéru Nových médií Jiřího Surůvky, patří mezi výrazné všestranné autory nastupující generace. Froulík se profiluje převážně jako malíř, ale má blízko také k prostorové tvorbě. Žije a tvoří v Ostravě – nyní je zaměstnancem Divadla loutek Ostrava, kde pracuje jako vedoucí ateliéru.

Ačkoli prostory Galerie současné malby Divadla Antonína Dvořáka umožňují prezentovat jen omezený výběr z děl, návštěvník má přesto možnost poznat z malířské dílny Martina Froulíka to podstatné a navíc aktuální. Mladý umělec vystavuje 7 obrazů z posledních 2–3 let. „Froulíkova díla jsou prostorem, kde se odehrává celý jeho vesmír. Příběhy, postavy, představy, předměty, rostliny se vyjevují, vznáší, rotují, jsou v neustálém pohybu a nerespektují žádnou hierarchii významovou ani prostorovou,“ uvádí kurátor výstavy Ivo Klimeš. „Froulík už řadu let pracuje s papírovými šablonami, přes které sprejuje syntetické barvy. Interakce barev, plátna a šablonových ploch představuje přirozený proces zdůrazňující nezáměrnost a využití náhody, samotné sprejování přes šablony je potom proces objektivizující a jednoznačně určující. Tvarosloví Froulíkových obrazů plyne ze zvolené pracovní techniky, která umělci umožňuje hledat nové cesty a možnosti,“ dodává Klimeš.

Vernisáž k výstavě se uskuteční 11. ledna v 18 hodin v Divadle Antonína Dvořáka. Výstava bude otevřena vždy hodinu před představením až do 4. března 2016.

image