Malířka Veronika Drahotová bude vystavovat v Galerii Dole

Galerie Dole, která sídlí v ostravské Fiducii, pořádá výstavu známé české malířky
Veroniky Drahotové, která má název Walls Around Borders/ Zdi kolem hranic a bude zahájena v pondělí 22. 2. 2016 v 18:00 za účasti autorky. Galerie zároveň pokřtí katalog výstav za rok 2015.  Veronika Drahotová se v poslední době zabývá především malbou. Maluje velkoformátová plátna plná geometrických objektů, které se vzájemně propojují a sráží do reliéfních trojrozměrných prvků a implicitně vypovídají o pnutí mezi filozofií a psychologií, spiritismem a matematikou. Vytvořila rovněž nový systém malby, který nazývá architektonickým přístupem k obrazu. Spočívá v tom, že dvě plátna tvoří dohromady jediný obraz a jejich přetočením vznikají různé kompozice. Pro Galerii Dole připravila průřez svou dosavadní tvorbou.

Veronika Drahotová se narodila 25. července 1975 v Praze. V letech 1990–91 studovala na střední uměleckoprůmyslové škole, následně rok na Střední umělecké škole Václava Hollara. V roce 1992 nastoupila jako teprve sedmnáctiletá na AVU do ateliéru Jiřího Sopka. V roce 1995 absolvovala stáž na San Francisco Art Institute. V roce 2000 ukončila studia na AVU v ateliéru Jiřího Davida. Samostatně vystavovala například v Praze, Los Angeles, Bruselu, Bělehradě či Berlíně, byla zastoupena na skupinových výstavách v Tokiu, New Yorku, Budapešti či San Francisku. Na konci devadesátých let nechala nasvítit Pražský hrad duhovými reflektory, projekt nesl název Vzdušné zámky. Zabývá se figurální i abstraktní malbou, její projev obsahuje vždycky nějaký příběh. Sama autorka také iniciovala vznik galerie současného umění Home, kterou vedla s umělkyní Veronikou Bromovou.

Kurátor výstavy : Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 1.4.2016.

image