Malířky Alice Nikitinová a Žanna Kadyrova v Platu

V ostravské galerii Plato bude 9. února v 18:00 hodin zahájena společná výstava ukrajinské umělkyně Žanny Kadyrové a malířky Alice Nikitinové (její dvojí zakotvení v českém a ukrajinském prostředí je dáno rodinným zázemím). Výstava si všímá především specifické reakce autorek na dědictví výtvarné avantgardy a také sdíleného zájmu o  věcnost a věci jako sociální fakta a potrvá do 1. května 2016.

Umělecký šéf galerie Marek Pokorný o výstavě: „Ochranným zbarvením nemáme na mysli mimikry jako pracovní postup či metodu, jejímž výsledkem je v případě Alice Nikitinové sbližování (či prolínání) abstrakce a předmětnosti a u Žanny Kadyrové materiálové překódování konkrétního předmětu do objektu-sochy či obrazu-věci. Autorkám vlastní abstrahující princip, který však nikdy zcela nepotlačuje vztah k reálnému, žitému a užívanému světu každodennosti, je rovněž jejich zdrženlivým mentálním autoportrétem. Citlivost obou umělkyň (dovolme si lehce spekulovat) vůči banální každodennosti prostupuje vědomí, že ji nelze sakralizovat s někdejším naivně povznášejícím údivem. Věci totiž už nejsou ti někdejší mlčenliví soudruzi, ale masově produkované, normalizované zboží, které je vždy po ruce. Věc-zboží ale vždy (možná daleko intenzivněji) zpřítomňuje absolutní ideu každého předmětu, jeho abstraktní, formálně a esteticky vydatný pojem. Obdobně se to má se vztahem obou autorek k výtvarnému jazyku (ruské) avantgardy. Tento referenční bod slouží coby memento nenaplněných utopických vizí a zároveň jim umožňuje vyjádřit úžas nad banalitou, který přesahuje její praktické použití. Střízlivá estetika Žanny Kadyrové a Alice Nikitinové, možná i díky zkušenosti s komplikovaným sociálním a politickým prostředím Ukrajiny, neokázale demonstruje možnosti umění, které nerezignuje na smyslový zážitek. Zároveň jeho prostřednictvím vypovídá o naší neustálé oscilaci mezi konkrétním prožitkem a jeho abstraktním znakem, mezi intimní a historickou zkušeností.“

image