Málo hraný Shakespearův text bude mít premiéru v Aréně

Koncem října spatří světlo světa první premiéra letošní sezóny v Komorní scéně Aréna – půjde o málo hranou komedii Williama Shakespeara Něco za něco  v novém překladu Martina Hilského (do češtiny byla v minulosti také překládána jako Oko za oko, Veta za vetu či Půjčka za oplátku).V režii uměleckého šéfa souboru Ivana Krejčího se v inscenaci hry Něco za něco představí téměř celý herecký soubor divadla. V roli vídeňského knížete Vincentia dostává první velkou příležitostnový člen divadla Štěpán Kozub, který před prázdninami odmaturoval na JKGO, a se kterým se už diváci měli možnost setkat na prknech KSA v některých menších rolích. Autory scény a kostýmů jsou stálí spolupracovníci režiséra Ivana Krejčího, tedy scénograf Milan David a Marta Roszkopfová. Hudbu k inscenaci složil Nikos Engonidis. Premiéra se koná 31. října 2015 v 18:30 hodin v Komorní scéně Aréna.

Spolu s další hořkou komedií ze stejného období, Konec vše napraví, je hra Něco za něco známa jen z prvního foliového vydání Shakespearových her, kam byly obě zařazeny mezi komedie, přestože ani jedna z nich jí v tom klasickém slova smyslu není. Jelikož před rokem 1623 neprošla tiskem, existuje minimum vnějších údajů, které by odkazovaly na dobu jejího vzniku. Nicméně se odhaduje, že napsána byla zřejmě v roce 1603 nebo 1604. Jisté však je, že již o Vánocích roku 1604 byla inscenována u dvora Jakuba I., jak o tom svědčí dochované záznamy. 

Děj hry je situován do středověké Vídně, kde se obchází právo a korupce jen kvete. Vídeňský vévoda mnohé z těchto zločinů přehlížel a odpouštěl, a proto pod záminkou neodkladné diplomatické cesty předá vládu nad městem přísnému soudci Angelovi. Nikam však neodjede a v mnišském převleku sleduje Angelovo počínání. A spravedlivý Angelo se brzy promění v pokrytce, který sobecky zneužívá svěřenou moc. 

„Něco za něco je málo hraná hra, protože není příjemná. Není to komedie z těch líbezných, ale je hořká a temná a nesmírně aktuální. Je to hra o korupci, termín něco za něco je logo, definice korupce,“ říká přední český shakespearolog Martin Hilský.

Jak už bylo řečeno, hra je obvykle řazena mezi komedie, ale stále více sílí tendence uvést ji do kontextu Shakespearových tzv. problémových her, v nichž se reflektují zásadní životní otázky a je zpochybňována morálka postav. Jako komedie má sice smírný konec, ale tento „dobrý“ konec v sobě skrývá až téměř sarkastický úšklebek, neboť je výsledkem rafinované intriky. „Jde o zlom, protože touhle hrou končí Shakespearovy komedie. Když ji srovnáme s Jak se vám líbí, Snem noci svatojánské nebo Večerem tříkrálovým, obsahuje Něco za něco s postelovým trikem cosi velmi temného, co v jeho raných komediích nenajdeme. Tahle hra veselá není, je vlastně na pomezí. Z hlediska formálního komedií je, ale je to problémová komedie,“ vysvětluje její překladatel Martin Hilský.

Něco za něco je dalším z textů světového divadla, jejichž prostřednictvím se tvůrci Komorní scény Aréna vyjadřují k aktuální společenské situaci, aniž by tuto klasickou dramatickou literaturu zneužívali či se ji snažili přizpůsobit svým záměrům prostřednictvím násilných aktualizací.

zkouška Něco za něco