Marek Pokorný | Trochu osobní úvod do městských jatek – archiv bulletinu 2/2022

Rekonstrukce městských historických jatek pro potřeby galerie současného umění PLATO je ve chvíli, kdy píšu tenhle příspěvek, téměř hotová. Zbývá dokončit repasi cihlové fasády, doladit technologie či některé detaily a samozřejmě tým PLATO bude v nejbližších měsících zkoumat, jak na sebe jednotlivá stavební, funkční a technická řešení navazují. Musíme se naučit zacházet s galerijním světelným parkem, který je na špičkové úrovni, vyzkoumat všechny praktické aspekty, které nám pomohou věnovat se našim návštěvníkům, aniž bychom se trápili funkčními návaznostmi – ale to všechno je jen na okraj. Podstatné se už stalo. Díky tlaku, který v minulosti vyvinula občanská veřejnost a ostravská kulturní obec, byla cenná budova na okraji užšího centra města zachráněna a obdařena novou funkcí. Teď už leží hlavní odpovědnost za naplnění této historické památky obsahem jen a jen na týmu městské galerie PLATO, jejíž existence je koneckonců také výsledkem dlouhých let naplněných vyjednáváním s politickou reprezentací města, formulováním záměrů, vznášením požadavků a oprávněnou kritikou vlažného přístupu politické reprezentace k budování kulturní infrastruktury města či jejích nedomyšlených kroků. Moje angažmá je de facto také důsledkem schopnosti mobilizovat, když o něco jde. Výsledek si v každém případě vyvzdorovali lidé, kteří své osudy spojili s Ostravou a kterým na městě prostě záleží. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2023/02/KROS38-online.pdf