Marie Janalíková | Uložení destičky Evě Vláhové v Ostravě — slavnostní proslov – archiv bulletinu 3/2016

Paní Eva Vláhová byla jednou z prvních Dcer 50. let, které našly odvahu odhalit osobní zážitky z jednoho z nejsmutnějších období našeho národa. Eva obrátila své tragické dětství do pozitivních akcí. Jednou z nich bylo vedení našeho spolku. Začaly jsme se scházet v roce 1999, založily spolek Dcery 50. let a Eva se stala jeho předsedkyní. Jeden z cílů, který jsme si vetkly do našeho nepsaného kréda, je rozšiřovat příběhy o zkušenostech s komunistickou totalitou. Byla iniciátorkou většiny akcí, které jsme pořádaly. Za projekt Audiovizuální svědectví dcer politických vězňů 50. let jsme obdržely Zlatou hvězdu od Evropské komise a právě s Evou jsme ji byly přebírat v Bruselu. Měla nevyčerpatelný zdroj energie, byla veselá, společenská, dobrá kamarádka, přímá a spolehlivá. Vykonala pro náš spolek obrovský kus práce, vzpomínáme na paní Evu Vláhovou s úctou, láskou a vděčností. Děkujeme autorce destičky paní Šárce Mikeskové, pořadatelům této slavnostní akce – Fiducii, okrašlovacímu spolku Za krásnou Ostravu a našim milým přátelům z PANTu.… více informací na kros14_web.pdf (krasnaostrava.cz)