Markéta radová: Majitel chce hotel zbourat, MF DNES, 16. 10. 2006

Firma NBC chce na místě hotelu Palace v Ostravě vystavět nový komplex budov, památkáři jsou proti

Lidé a proměny

Ostrava – Poslední hosté pobyli v ostravském hotelu Palace vloni v červenci. K 31. červenci 2005 jeho provoz skončil.
Vlastník budov, developerská společnost NBC, chce na místě bývalého hotelu, který je od roku 1993 součástí městské památkové zóny, vystavět zcela nový komplex domů. Má zde vzniknout nový moderní hotel a restaurace, počítá se i s kancelářemi, obchodními plochami a hromadnými garážemi. S tím, že celý blok současných budov, kromě bývalé Union banky, bude zbourán a nahrazen objekty novými.
Charakter městské památkové zóny podle hlavního architekta města Ostravy Jaroslava Sedleckého nebude narušen. „Všechny stavební parametry budov včetně objemů budou zachovány. Bude to v podstatě stejný objekt,“ říká.
Územní rozhodnutí k projektu nazvanému Rekonstrukce hotelu Palace již schválil Útvar hlavního architekta města Ostravy i rada města. „Zastupitelstvo se záležitostí zabývat nebude,“ říká Sedlecký.
O přestavbách soukromých budov na území města rozhoduje útvar hlavního architekta. Pro vydání rozhodnutí je ale nutný také posudek Národního památkového ústavu -který však členové útvaru hlavního architekta nemusí respektovat. Právě v případě hotelu Palace jej nerespektují. Památkáři jsou zcela proti demolici architektonicky cenných budov. „Není důvod bourat. Statika domů je v pořádku, fasády a interiéry lze obnovit,“ uvádí Helga KozelskáBencúrová z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu. Nejvážněji se demolice podle ní odrazí právě v narušení struktury Městské památkové zóny Moravská Ostrava. „Byla vyhlášena pro kvalitu daného území. Zbouráním hotelu Palace přijde město o kus své historie,“ připomíná Kozelská-Bencúrová. Zástavba z přelomu 19. a 20. století a z meziválečného období, k níž hotel Palace patří, je podle ní určující pro architekturu celé Ostravy.
Památkáři letos v březnu podali žádost o přezkoumání projektové dokumentace týkající se přestavby hotelu Palace na oddělení památkové péče krajského úřadu. Ten však nenašel žádné pochybení.
Podobně negativní rozhodnutí očekávají památkáři již nyní ve věci stanovení hotelového komplexu kulturní památkou. Pokud by se jí stal, nemohl by být zbourán.
„Z informací ministerstva kultury vyplývá, že magistrát Ostravy i krajský úřad se k možnosti vyhlášení hotelu kulturní památkou vyjádřili negativně,“ tvrdí Kozelská-Bencúrová. Jaroslav Sedlecký její názor nevyvrátil. „Rozhodne ministerstvo kultury,“ říká.

Lidé by měli být informováni

„Lidé by měli být o podobných významných projektech včas informováni. Třeba na internetových stránkách města,“ míní Ilona Rozehnalová, majitelka ostravského antikvariátu Fiducia, v jehož prostorách proběhla před týdnem veřejná debata na téma demolice hotelu Palace.
Ostravský zastupitel Miroslav Svozil tehdy přislíbil, že kauzu demolice hotelu zmíní na posledním jednání zastupitelstva města před volbami, které se koná tuto středu.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – severni Morava a Slezsko

[zdroj: Markéta radová: Majitel chce hotel zbourat, MF DNES, 16.10.2006]