Markéta Radová: Slavnému hotelu hrozí demolice, MF DNES, 11. 10. 2006

Ostrava – Jedné z architektonických dominant města Ostravy, hotelu Palace, hrozí demolice.
„Územní rozhodnutí na nový projekt je vydáno. Počítá se v něm se zbouráním čtyř z pěti objektů hotelu Palace,“ uvedla v úterý v podvečer na veřejné debatě v antikvariátu Fiducia Helga Kozelská-Bencúrová z Národního památkového ústavu v Ostravě. Kromě ní se diskuse zúčastnili ostravský zastupitel Miroslav Svozil a architektka Naďa Goryczková, rovněž z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.
Nedostavil se ani zástupce investora, developerské firmy NBC Ostrava, ani autor projektu s názvem Rekonstrukce hotelu Palace Petr Lichnovský. Nepřišel ani člen Útvaru hlavního architekta města Ostravy, přestože jeho přítomnost slibovali pořadatelé v pozvánce.
„Pan architekt Křídlo nám osobně přislíbil buď svou účast, nebo účast hlavního architekta města, pana Sedleckého – toho jsem před konáním debaty několikrát neúspěšně sháněla na telefonu,“ uvedla majitelka antikvariátu Fiducia Ilona Rozehnalová. „Příliš nerozumím tomu, proč je nutná účast zástupce orgánu státní správy, jehož rozhodnutí se řídí výhradně zákonem,“ sdělil včera Jaroslav Sedlecký. Na místě současného hotelu Palace má vzniknout zcela nový komplex budov s obchodní galerií a několikapatrovými garážemi. Část objektu má opět sloužit jako hotel.
Památkáři tvrdě nesouhlasí. „Hotel patří do městské památkové zóny a je určující pro architekturu Ostravy,“ říkají.

Slavnému hotelu Palace v Ostravě hrozí demolice

„Blok staveb musí být zachován. Už kvůli návštěvníkům města a turistům,“ upozorňují památkáři.
Hotel Palace vznikl v roce 1912 podle návrhu vídeňského architekta Wunibalda Deiningera. Zasahoval tehdy parcely tří budov – domu Ferdinanda Aufrichta, obchodního domu Heinze a Kulky a hotelu National. V roce 1930 získal celý blok název Hotel Palace. Na počátku šedesátých let přibyla do bloku budov čtvrtá stavba, Pošta.
„Je pravda, že komplex byl několikrát významně přestavován,“ uvádí Naďa Goryczková z Národního památkového ústavu v Ostravě. Nyní mají být všechny zmíněné objekty zbourány. Kromě budovy Union banky.
Památkáři na rozdíl od investora a zástupců Útvaru hlavního architekta města Ostravy považují přestavby, které v hotelu proběhly, za významné doklady architektonického vývoje stavby.
„Původní hodnota stavby, exteriéru i interiéru je dnes zcela smazána. Už téměř není pravda, že by hotel byl dílem vídeňského architekta Deiningera,“ namítá hlavní architekt města Jaroslav Sedlecký.
„Není jiná možnost než objekty zbourat. Majitel si přeje vystavět normální hotel, který však nemůže mít například chodbu v pěti různých úrovních, jak to v současném komplexu staveb je,“ říká autor projektu Rekonstrukce hotelu Palace Petr Lichnovský. Stavba podle něj dnes již z architektonického hlediska není nijak zvlášť významná.
Hotel Palace se nachází v městské památkové zóně. Její charakter podle architekta Sedleckého nebude v žádném případě narušen. „Projekt počítá se zachováním všech stavebních parametrů – výšek, čar, objemu a dokonce i funkčního využití. Opět zde bude hotel. Normy památkové zóny budou zachovány,“ říká.
„Na místě čtyř zruinovaných domů vyroste nová svítící budova,“ naznačuje Sedlecký vizi developera. „Statika budovy není narušena, také interiéry jsou obnovitelné. Není důvod bourat,“ oponují památkáři, kteří letos podali žádost o zařazení hotelu Palace do Ústředního seznamu kulturních památek. Pokud by se hotel kulturní památkou stal, nemohl by být zbourán.
Územní rozhodnutí, spojené s demolicí budov hotelu Palace, již schválil Útvar hlavního architekta města Ostravy a rada města. Zastupitelstvo, které návrh k povolení demolice budov musí rovněž schválit, se zatím plánovanou rekonstrukcí hotelu Palace nezabývalo. „Doporučím o věci jednat,“ slíbil Miroslav Svozil při pondělní debatě ve Fiducii.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – severni Morava a Slezsko

[zdro: Markéta Radová: Slavnému hotelu hrozí demolice, MF DNES, 11. 10. 2006]