Markéta Svobodová | Zdeněk Rossmann – architekt, typograf, scénograf, pedagog evropského formátu – archiv bulletinu 4/2018

Zdeněk Rossmann (1905 Slezská Ostrava-Zámostí – 1980 Praha) byl jako nejstarší syn známého a úspěšného stavebního podnikatele Karla Rossmanna, spolumajitele ostravské stavební firmy Karel Rossmann & Eduard Vojtek, pravděpodobně od svého narození předurčen k dráze inženýra nebo architekta. Postavení nejstaršího syna v rodině jej přímo zavazovalo k tomu, aby převzal po otci firmu, jejíž realizace nalezneme na území celého Ostravska. Firma, která svoji činnost zahájila ještě v dobách rakousko-uherské monarchie, si vybudovala silnou pozici ve dvacátých letech 20. století. V roce 1912, v této perspektivní době, se rodina se třemi dětmi přestěhovala ze Slezské Ostravy do vlastního moderního secesního třípatrového nájemního domu v  Nádražní ulici v Moravské Ostravě nedaleko dolu Jindřich. Tato všudypřítomná syrovost černé Ostravy propojující se s moderní industrializací výrazně ovlivnila Rossmannovo myšlení. PRVNÍ PROJEKTY Zdeněk Rossmann, který je známý především jako moderní grafik a  typograf, zahájil studia směřující k  tomu, aby se z  něj stal architekt. Ihned po svém nástupu na české Vysoké učení technické v Brně se ale dostal do kontaktu s levicově orientovanými osobnostmi sdruženými kolem Brněnského Devětsilu, do jehož aktivit se zapojil. Vůdčí osobností sdružení byl především literární teoretik Bedřich Václavek, který měl jako editor řady brněnských časopisů velký přehled o celoevropském kulturním dění včetně architektury. Pro Václavka stejně jako pro Teiga byla sociálním funkcionalismem podmíněná architektura zárukou přestavby nové, lepší, sociálně spravedlivější společnosti. Zdeněk Rossmann chápal termín konstruktivní architektura stejně jako Teige a Václavek ve smyslu „vědecká“. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/02/KROS23_web.pdf