Martin Jemelka | Kdo byla Erika Kadlecová? – archiv bulletinu 4/2020

Narodila se prvního letního dne roku 1924 uprostřed překrásné korutanské přírody v městě Spittal an der Drau na břehu jezera Millstätter See. Vyrůstala v Brně, kde s výborným prospěchem absolvovala základní i středoškolskou školní docházku. Vrcholná profesní léta ovšem tematicky spojila s Ostravou a Ostravskem, které v polovině šedesátých let umístila na mapu světové sociologie. Řeč je o české socioložce, reformní komunistce, disidentce a signatářce Charty 77 PhDr. Erice Kadlecové, CSc. (* 20. 6. 1924, † 15. 12. 2014). Maturovala v roce 1943 na klasickém gymnáziu v Brně (1943). Místo vysokoškolských studií ale talentovanou studentku čekalo totální nasazení na nucenou práci ve zbrojním závodě hamburské firmy Klöckner Flugmotorenbau ve středomoravské Kuřimi. Za války se rozešla s institucionalizovaným náboženstvím, silné rodinné evangelické tradici navzdory. Vadil jí přístup konformních křesťanů k nacistickému režimu. Před koncem druhé světové války se stala v Brně členkou ilegální skupiny komunistické mládeže, v níž se podílela na sociální pomoci Židům a perzekvovaným osobám. Záhy po skončení války vstoupila jako mnoho jejích vrstevníků do KSČ. První pracoviště nalezla mezi zaměstnanci Krajského výboru KSČ v Brně (1945–1946), posléze na Ústřední politické škole KSČ v Doksech a Praze (1947–1952), kde vedla katedru dialektického materialismu (1951–1952). Současně se studii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1946–1951) se věnovala osvětové a propagandistické práci. Vědeckou aspiranturu absolvovala jako členka ČSAV na Akademii společenských věd v Moskvě (1952–1955). Po návratu do ČSR (1955) se stala členkou kabinetu pro filosofii, budoucího Filosofického ústavu ČSAV, v němž byla nejprve členkou oddělení vědeckého socialismu. Na počátku šedesátých let stanula v čele oddělení teorie náboženství, jehož byla zakladatelkou. K ustavení samostatného religionistického pracoviště ČSAV sice nedošlo, oddělení teorie a sociologie náboženství, jehož byla Kadlecová vedoucí, bylo ale nakonec vtěleno do nově zřízeného Sociologického ústavu ČSAV (1965). … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS31-online-verze.pdf