Martin Juřica, Blažena Przybylová, Jozef Šerka | Ostrava ve víru Velké války – archiv bulletinu 3/2014

Včervenci 2014 uplynulo právě sto let od vypuknutí konfliktu, který vstoupil do dějin jako Velká nebo též první světová válka a který znamenal zásadní historický zlom. Při této příležitosti byla ve vestibulu Nové radnice uvedena Archivem města Ostravy výstava nazvaná Ostrava ve víru Velké války, mapující dramatické události léta roku 1914, jejich konkrétní projevy a dopady, a to zejména z pohledu Ostravy a každodenního života jejích obyvatel, jak představujeme ve třech vybraných ukázkách. Ozvěny atentátu V neděli 28. června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka habsburského trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda ďEste a jeho ženu Žofii, rozenou hraběnku Chotkovou z Chotkova a Vojnína, od roku 1909 vévodkyni z Hohenbergu. Do Moravské Ostravy dorazila zpráva o tomto činu tentýž den kolem třetí hodiny odpoledne, tedy přibližně čtyři hodiny po atentátu. Vzápětí o něm informovalo mimořádné vydání německých novin Ostrauer Zeitung. Druhý den vyšla zvláštní čísla českých novin, s výjimkou sociálně demokratického Ducha času, který o události referoval až 1. července. Ihned po oznámení o atentátu byl přerušen průvod německé tělocvičné organizace Turnverein a slavnost svěcení praporu katolické tělocvičné jednoty Orel. Další plánované oslavné akce byly odloženy až do 12. července. Státní vlajky byly staženy na půl žerdi a na mnohých soukromých i veřejných budovách byly vyvěšeny černé prapory, mimo jiné na radnicích v Moravské Ostravě, Polské Ostravě nebo na Národním domě. Všechna obecní zastupitelstva na Ostravsku, včetně českých, přijala prohlášení, kterými čin odsoudila a vyjádřila soustrast nad smrtí následníka trůnu a jeho ženy. Projevy loajality zazněly např. z Mariánských Hor či Polské Ostravy. Od 3. července se konaly zádušní mše, z nichž největší proběhly 4. července v chrámu Božského Spasitele, o den později v evangelickém kostele v Moravské Ostravě a 7. července v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Přívoze. Příslušným c. k. úřadům zasílaly soustrastné telegramy také učitelské sbory a vzhledem k tomu, že školní rok 1913/1914 byl zakončen 15. července, účastnili se žáci povinně smutečních bohoslužeb. Ředitel obecné školy chlapecké v Přívoze ve školní kronice vzniklou situaci okomentoval následujícími větami: „Na všech stranách říše ozývá se válečný ryk. Vražda sarajevská vyvolala dávno obávanou válku.“ … více informací na KROS-06_web.pdf (krasnaostrava.cz)