Martin Juřica | Listopad 1989 v Ostravě – archiv bulletinu 4/2019

První zprávy o demonstraci na Národní třídě v Praze 17. listopadu se většina Ostravanů dozvěděla ze zahraničních rozhlasových stanic Svobodná Evropa, Hlas Ameriky nebo z vysílání polské televize. O dva dny později se sešli herci zdejších divadel na první neformální diskusi o vzniklé situaci. Od 20. listopadu se začalo centrum Ostravy měnit v jednu plakátovací plochu. Skoro všude se objevovaly nejrůznější výzvy, manifesty a protesty proti stávající politice vedení státu. Týž den vstoupili herci Divadla Petra Bezruče a studenti VŠB do neomezené stávky, jejímž cílem bylo vyšetření okolností zásahu na Národní třídě a prosazení demokratických reforem. Na náměstí Lidových milicí proběhla první protestní akce proti komunistickému režimu. Poté se ke stávce připojili posluchači tehdejší Pedagogické fakulty a členové souborů Státního divadla v Ostravě. Ti také vyjížděli do velkých ostravských závodů, aby na svou stranu získali dělníky a technickou inteligenci. Je však třeba poznamenat, že mezi studenty, především na VŠB, existovaly názorové neshody. Někteří odmítali nezávislé iniciativy, včetně Charty 77, a nesouhlasili s požadavky vznášenými na vedení KSČ a státu. Část z nich opustila koleje a odjela domů. Podobná situace nebyla neobvyklá ani na některých ostatních vysokých školách, například na Univerzitě Palackého v Olomouci. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2020/01/KROS27_online.pdf