Martin Kopáček a Michal Feller | Co pálí Ostravu? – archiv bulletinu 1/2020

CO PÁLÍ OSTRAVU? Kvalita ovzduší je jeden ze základních faktorů pro kvalitní život a jak víme, v Ostravě je situace velmi špatná. Bylo by tedy podle nás logické nepřidávat další zdroj znečištění. I přesto společnost SUEZ přišla se záměrem rozšířit kapacitu současné spalovny nebezpečných odpadů o 15 tisíc tun zpracovaného odpadu ročně.1 Současná spalovna v Ostravě má kapacitu 25 tisíc tun nebezpečného odpadu ročně a již dnes je největší svého druhu v České republice. Po rozšíření by s kapacitou 40 tisíc tun byla ostravská spalovna nebezpečného odpadu bezkonkurenčně největší. Pro srovnání: druhá největší spalovna nebezpečného odpadu v Trmicích má kapacitu 16 tisíc tun ročně a například spalovna v Plzni má kapacitu pouhých 2,5 tisíc tun za rok.2 Níže nastiňujeme některá hlediska, která by podle našeho názoru stálo za to zvážit, byť je zřejmé, že problematika to není jednoduchá. OSTRAVA JE PROTI Proti spalovně se postavila celá řada místních obyvatel a institucí. Nově vzniklá občanská iniciativa Dýchám v Ostravě se snaží šířit povědomí o problému rozšíření spalovny. Jejím cílem je ale také apelovat na společnost SUEZ, aby zvážila, zdali chce rozšiřovat své podnikatelské aktivity ve městě i proti vůli jeho obyvatel. Ostravané museli historicky snést celou řadu ekologických sociálních problémů spojených především s těžkým průmyslem, který zde byl historicky velmi silně zastoupen. S tímto dědictvím je podle nás potřeba se vypořádat, nikoli ovšem pokračovat v budování dalších průmyslových areálů. Nedávno byla spuštěna on-line petice proti rozšíření spalovny nebezpečných odpadů, kterou lze podepsat na adrese www.dychamvostrave.cz.… více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2021/08/KROS28-online-verze.pdf