Martin Mikolášek: | E.O. —– znovu, jinak, nebo stejně? – archiv bulletinu 1/2013

V horním dvousálí ostravského Domu umění probíhá právě výstava E.O. znovu a zase jinak. Nejde o výstavní akci, kterou by bylo možné označit přívlastkem jedinečná nebo zásadní, přesto a nebo právě proto si myslím, že v kontextu krasomilného okrašlovacího místozpytu by o ní neměl být spolkový bulletin ochuzen. Výstava, jak už bylo řečeno, nic a nikoho neobjevuje. Vlastně se dá říct, že jejím hlavním cílem je připomenout, že před pár týdny (5. 3. 2013) oslavil osmdesáté narozeniny profesor Eduard Ovčáček —– bez diskuze a bez přehánění nejvýraznější postava zdejšího vizuálního umění posledního půlstoletí.
O roli Eduarda Ovčáčka pro ostravský, ale i česko-slovenský umělecký život, už bylo napsáno mnohé —– od podílu na informelních konfrontacích přes založení a členství v Klubu konkrétistů až k lettrismu, jeho asi nejvlastnějšímu uměleckému vyjádření. A zapomenout není možné ani na jeho aktivní roli při zakládání a etablování vysokého uměleckého školství v Ostravě. Jeho tvorba a další aktivity jej zcela jednoznačně řadí mezi ty ostravské nemnohé, jejichž věhlas nekončí za posledním odvalem. … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf