Martin Mikolášek | Zastavený pohyb v hrobové skupině 49 – archiv bulletinu 3/2019

Jen krátce poté, co na jaře roku 2018 spolek Fiducia „adoptoval“ místo posledního odpočinku sochaře Augustina Handzela, začal se rodit plán na uspořádání soutěže, z  níž by měl vzejít návrh na podobu sochařského díla vhodného k  umístění na hrob tohoto nejvýznamnějšího ostravského modernistického sochaře. Financování bylo zajištěno z grantu Magistrátu města Ostravy a  hned v  září Fiducia vyhlásila soutěžní podmínky a  určila termín pro odevzdání návrhů. Všech osm, které byly do uzávěrky soutěže doručeny, posoudila sedmičlenná komise a vybrala trojici nejlepších – návrh sochařské dvojice Gábina Maňáková a  Petr Szyroki (3. místo), plastiku Šárky Mikeskové (2. místo) a  soutěžní návrh Jana Šnébergera, na němž se porota jednomyslně shodla jako na návrhu vítězném. Velmi rychlá a úspěšná cesta realizace soutěže, od prvotního impulsu přes vyhlášení, výběr nejlepšího návrhu, vytesání samotného díla až po jeho osazení na místo určení (červen 2019), budiž příkladem leckterým „kamenným“ institucím, jimž podobné aktivity zabírají často řadu let. Vše se přitom odehrálo bez kontroverzí, rozepří, a dokonce i bez negativního mediálního ohlasu. Co by za to někteří jiní pořadatelé a sochaři jistojistě dali! … více informací na http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2019/10/KROS26-online-3-2019.pdf