Martin Škabraha, Barbora Hertlová | Váš dům, náš horizont – archiv bulletinu 3/2015

V září 2014 byl přijat nový územní plán města Olomouce. Ačkoliv jeho zpracování trvalo více než šest let, některé změny jsou stále proti vůli části občanů. Přes pět stovek z nich podepsalo petici, která má zachránit oblast tzv. Neředínského horizontu před zastavěním. Podle iniciátorů a signatářů petice dojde ke znehodnocení jedinečného zeleného koridoru, sloužícího k rekreaci a nabízejícího krásný výhled na město a okolí. Vnedávno zveřejněném srovnání měst dle množství zelených ploch1 navíc Olomouc skončila na jednom z posledních míst. Přestože Olomouc nedávno přistoupila k založení Holického lesa, kde dochází k přeměně pole na lužní les, v případě Neředínského horizontu se pro záchranu zeleně, byť již vzrostlé, argumentuje mnohem hůře. Hlavní hrozbu totiž olomoucký magistrát vidí v nákladech na vykoupení pozemků nebo na náhradu újmy jejich aktuálním vlastníkům, kterým by se parcely určené dosud k zástavě takřka přes noc změnily na nezastavitelné plochy. Obhájci navržené podoby územního plánu namítají, že zástavba v podobě rodinných domků nepředstavuje nijak drastický zásah do krajiny, a pokud by lokalita začala vytvářet zisk, mohli by z něj majitelé pozemků financovat její kultivaci. Vrcholová část neředínského horizontu by měla být zachována pro zeleň, v budoucnu by zde třeba mohla vést cyklostezka, a tak by rekreační funkce byla zachována. … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)