Martin Strakoš: Nová architektura, historické prostředí a Ostrava. Zprávy památkové péče, číslo 3, 2011

Nová architektura a historické prostředí v Ostravě představují poměrně nový problém, který souvisí s transformací industriálního města do podoby polyfunkčního sídla. Památková péče v uplynulých desetiletích pracovala na poznání zdejších hodnot a na jejich ochraně. Některé důležité úkoly nové architektury tak ovlivňuje památková péče. Na příkladech pozitivních  i negativních článek ukazuje složité potýkání se památkářů a architektů a s tím související výsledky.

Ke stažení zde: zpp1103165172-strakos-ostrava