Martin Strakoš | Obchodní a obytný dům Jana Pešata – archiv bulletinu 2/2015

let 1930–1931 druhý příklad funkcionalistické architektury na hlavním ostravském náměstí. Historie domu je spojená se dvěma vynikajícími osobnostmi. Je to především stavebník domu, jinak též známý ostravský hudební pedagog, publicista a dirigent Jan Pešat (1892–1974). Po studiích na učitelském ústavu ve Slezské Ostravě získal hudební vzdělání u vídeňského dirigenta Paula Graenera nebo u pražského houslisty Jindřicha Felda. Roku 1926 se stal ředitelem Hudební školy Svazu kovodělníků ve Vítkovicích. Zároveň působil jako dirigent a sbormistr. Na sklonku 20. let se rozhodla firma Baťa přestavět nároží Masarykova náměstí a třídy 28. října a vystavět zde svůj moderní dům služby. Při demolici dvou starých měšťanských domů a budování novostavby byl poškozen sousední dům rodiny Pešatů. Po jednáních o odškodnění ze strany firmy Baťa bylo rozhodnuto dům zbořit a postavit novou budovu. Jan Pešat počal hledat architekta, který by dokázal navrhnout moderní stavbu na úzkou a hloubkovou středověkou parcelu. Při besedách v tehdejší kavárně U Mostu mu někdo z přátel poradil, aby oslovil autora projektu brněnského hotelu Avion, nacházejícího se v podobné urbanistické situaci. Návrh hotelu, jehož moderní podoba reprezentovala moderní Brno v evropském kontextu, vypracoval architekt Bohuslav Fuchs (1895–1972). Byl absolventem studia architektury u Jana Kotěry na pražské Akademii výtvarných umění a předním reprezentantem brněnské moderní architektury. Od roku 1923 v Brně totiž působil nejprve v rámci Stavebního úřadu a od roku 1929 jako samostatný projektant. Jan Pešat tedy Bohuslava Fuchse požádal, aby vytvořil i pro tehdejší Moravskou Ostravu projekt, vyjadřující moderní architektonické tendence v měřítku historické zástavby. … více informací na KROS-09.pdf (krasnaostrava.cz)