Martin Strakoš | Obnova památky moderní architektury – nové sídlo Národního památkového ústavu v Ostravě – archiv bulletinu 4/2015

Právě dokončená obnova a proměna budovy bývalého Okresního sociálně zdravotního ústavu v Moravské Ostravě na ulici Odboje č. 1 / čp. 1941 naproti hasičské zbrojnici a hlavního vstupu do areálu městské nemocnice na Fifejdách na sídlo ostravského pracoviště Národního památkového ústavu představuje jeden z určujících mezníků v její historii. Zároveň se jedná o jeden z mála příkladů v Ostravě, kdy byla památka moderní architektury veřejného určení obnovena s důrazem na architektonický a památkový rozměr díla. Historie budovy Projekt od architekta Karla Roštíka byl v architektonické soutěži uspořádané roku 1931 odměněn II. cenou, přičemž I. cena nebyla tehdy porotou udělena. Plány do realizační fáze dopracoval architekt Jaroslav Stockar – Bernkopf. Toho v Ostravě známe jako autora budovy ředitelství Báňské a hutní společnosti z let 1928–1929 na nároží ulice 30. dubna a Prokešova náměstí naproti Nové radnici. Stavbu Okresního sociálně zdravotního ústavu, zahájenou v srpnu 1932, prováděla stavební firma Karla Gajovského z Moravské Ostravy. Budova, příklad architektonického purismu, byla zkolaudována v listopadu 1933 a její definitivní otevření se uskutečnilo v lednu 1934. Dům byl komponován na půdorysu L a sestával z dvoupatrového, symetricky pojatého hlavního křídla a jednopatrového bočního severního křídla. Sloužil jako sídlo pro různé zdravotnické a sociální instituce a korporace, jakými byly například Československý červený kříž, Masarykova liga proti tuberkulóze, poradny pro matky s dětmi, pro mládež a řadu dalších. Jedním z iniciátorů výstavby byl lékař a primář plicního oddělení městské nemocnice a zároveň představitel Masarykovy ligy proti tuberkulóze Bohumil Malý. Za německé okupace si v srpnu 1939 hlavní křídlo budovy pronajala německá tajná státní policie – gestapo. V severním bočním křídle nadále působila liga proti tuberkulóze. Tato doba, až do osvobození města koncem dubna 1945, tvoří nejtragičtější fázi v historii budovy, kdy v ní probíhaly výslechy a mučení osob nejrůznějšího přesvědčení a víry. Na památku těchto lidí a událostí bylo 17. listopadu tohoto roku odhaleno u hlavního vchodu do budovy pamětní místo podle návrhu architekta Tadeáše Goryczky. Jeho součástí je bronzová pamětní deska vytvořená sochařem Ottou Ciencialou v roce 1958 a až do přestavby umístěná na fasádě hlavního průčelí. Novou součástí pamětního místa je informační tablet s texty připomínajícími památku perzekvovaných a další podrobnosti tehdejšího dění. Po 2. světové válce, kdy vzniklo v několika fázích od počátku 50. let i druhé, provizorně pojaté jižní boční křídlo, se opět do domu navrátily zdravotnické služby. Sídlil zde Ústav národního zdraví, posléze ředitelství nemocnice. Zdravotnictví užívalo budovu až do nedávné doby. Od roku 2005 však bylo hlavní křídlo prázdné a hledala se jeho nová náplň. V obou bočních křídlech fungovaly zdravotnické provozy až do počátku tohoto desetiletí. … více informací na KROS-11_web.pdf (krasnaostrava.cz)