Martin Strakoš | Vyšla kniha Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy – archiv bulletinu 1/2015

V listopadu 2014 vydal Národní památkový ústav knihu Romany Rosové Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy. Publikace vznikla na základě dlouholetého výzkumu této problematiky, který přinesl množství nových informaci a výrazně posunul znalosti o dřevěné sakrální architektuře. Výsledky tohoto průzkumu dovolily podrobně rekonstruovat stavební vývoj objektů a veškeré jejich důležité přestavby a opravy, z nichž některé byly teprve nyní přesně datovány. Tato kniha shrnuje autorčiny dosud publikované studie k této problematice a doplňuje je o množství nových poznatků. Publikace se skládá ze dvou částí. Tou první, rozdělenou do pěti kapitol, je uvedení do problematiky dřevěných kostelů se shrnutím dosavadních názorů na dané téma. Zabývá se počátkem zájmu o dřevěné kostely a historií bádání o nich, dále konstrukcemi a materiály, následuje kapitola o otázkách dispozice, uspořádání interiéru a výzdobě.… více informací na KROS-08-vnitrek_a5.indd (krasnaostrava.cz)