Martin Strakoš | Zapomenutý funkcionalistický portál v Moravské Ostravě – archiv bulletinu 2/2014

Portály nejsou charakteristické jen pro gotickou, renesanční, barokní či klasicistní architekturu. S jejich různými podobami se setkáváme i v purismu, funkcionalismu a v novějších architektonických stylech. Zároveň to jsou často právě tyto dílčí a přitom důležité součásti staveb, jež z prostředí ulic a náměstí mizí velice snadno a nenápadně při opravách a přestavbách budov, aniž by to laická, ba dokonce i odborná veřejnost zaznamenala. V roce 1994 vypracoval architekt Milan Sýkorský svazek s názvem Lesk a bída portálů Moravské Ostravy. Navázal tak na obdobnou práci architektů Jindřicha Škrabala a Ludvíka Gryma, nazvanou Červená kniha portálů a zaměřenou na dokumentaci ohrožených modernistických portálů v Brně. Nyní můžeme pokračovat v intenci těchto prací představením jednoho z nyní ohrožených portálů. Spojení zdánlivě nespojitelných stylových vrstev v podobě historizujícího domu a modernistického portálu představuje obytný dům čp. 942 v centru Moravské Ostravy na nároží Nádražní a Hollarovy ulice. Základ tvoří dvoupatrová budova na půdorysu ve tvaru L s adresou Hollarova č. 2 nebo Nádražní č. 17, příklad pozdního historismu v dobově příznačném novobarokním provedení. Původní jednopatrový dům pro Annu Kromerovou navrhl a postavil v letech 1894–1895 zednický mistr Simon Žurek z Moravské Ostravy. Průčelí rozčlenil na bosovaný parter se skříňovými dřevěnými výkladci a patro oddělené kordonovou římsou, rytmizoval obdélnými okny v barokně modelovaných šambránách a s bohatě rozvitými frontony. Kolem roku 1900 byl dům zvýšen o druhé patro, přičemž výzdoba nového průčelí navázala na celkové pojetí domu. Nárožní arkýř ukončila atika a cibulovitá báň. Historizující průčelí domu, a to jak v případě staršího prvního patra, tak v pojetí patra druhého, vychází z dobové obliby novobaroka, které se objevilo na evropské architektonické scéně v 80. letech 19. století. … více informací na KROS-02-2014-web.pdf (krasnaostrava.cz)