Martin Tomášek | Čmele. Vánoční vzpomínka (František Sokol-Tůma) – archiv bulletinu 4/2016

Není snadné najít v ostravském periodickém tisku z přelomu 19. a 20. století beletristický příspěvek, který by každým řádkem neupozorňoval na zdejší tíživou sociální či národnostní situaci. I na Štědrý den 1901 otiskl v deníku Ostravan jeho šéfredaktor František Sokol- -Tůma podčárník s výmluvným názvem „Mozoly. Vánoční črta z cyklu Ze stínů života“. Líčí v něm drásavou tragédii hornické rodiny nechané po smrti svého nezodpovědného živitele napospas osudu, který na ni doléhá o to víc, že se přihlašuje v čase Vánoc. – O to větším překvapením pro mě byla humorná příhoda, v níž před vánočními svátky roku 1911 zpracoval týž autor redigující Horníka, což byl „odborný list, hájící zájmy svazu báňského dozorectva“, vyprávění jednoho z dozorců. Podle jazykové kvality výsledku je zřejmé, že jej Tůma tvořil jako obvykle v časové tísni (v tomto ohledu má mé pochopení). Pozornější čtenář přitom odhalí, že vylíčená příhoda v podstatě nemá s vánočním časem příliš společného a nejspíše do něj byla zasazena ad hoc. Přesto této originální historce nechybí kouzlo zašlých časů, ožívají v ní rázovité postavy důlních nakladačů, vyznačujících se stoicismem i svébytným humorem. Neodmyslitelně k nim patří rovněž krajové nářečí a hornický slang, jehož neznalost se pro hlavního hrdinu – pocházejícího z Čech (stejně jako my dva, autor a já) – stane pastí a pro ostatní zdrojem veselí. – Tůmův text představuji v původní, jen mírně zkrácené podobě včetně vysvětlujících poznámek, k nimž nepřidávám další (sníženou míru srozumitelnosti pokládám za součást vypravěčské strategie), opravuji pouze zjevné jazykové defekty. … více informací na kros-15_web.pdf (krasnaostrava.cz)