Martin Tomášek | Ostravská flanérie | bulletin Krásná Ostrava 1/2013

Nad rozevřeným jícnem země
V létě 1896 – nejspíše od 18. června do poloviny července – podnikl Vilém Mrštík cestu do Ruska, z níž se zavázal zasílat pražskému německému deníku Politik reportážní reflexe: první vyšla 1. 7., další ji v průběhu července a srpna následovaly, poslední se objevila až v prosinci t.r. Rukopis těchto Listů z Nižního Novgorodu byl sice objeven již v 70. letech, pro svou kritičnost k ruské realitě (Mrštík se vracel stejně rozčarován jako před ním Havlíček) čekal na své zveřejnění až do roku 1992. Cesta do Ruska tehdy vzbudila zvláště na literárněvědném poli oprávněnou pozornost, soustředila se však spíše na dobový obraz Ruska, a uniklo jí tak zachycení Hané či Ostravska jako pouhých průjezdních míst, po nichž následovaly Krakov, Częstochowa, Varšava, Brest, Minsk, Smolensk a konečně dvě cílová města – Moskva a Nižnij Novgorod. Cestu
zpět, při níž se zastavil v Petrohradu, již nepopsal. Ostrava nebyla rodině Mrštíků neznáma ani před Vilémovou cestou.
Z dochované korespondence víme, že mladší bratr Aloise a Viléma František působil jako magistr farmacie mimo jiné i v Polské (1893) a Moravské Ostravě (1895, 1899—1902): kromě stížnosti na hamižnost svého – pravděpodobně židovského – zaměstnavatele (březen 1893), zmínky o doporučení lékaře, aby kvůli onemocnění dýchacích cest opustil takto exponované prostředí (říjen 1895), o epidemických nemocech, zvláště u dětí, zásobujících ho prací, a konečně o únavě Ostravou (po srpnu 1901) jsme však ve vydané korespondenci nalezli jedinou souvislejší pasáž reflektující město, respektive příměstskou přírodu.
CELÝ ČLÁNEK SI MŮŽETE PŘEČÍST NA s. 24 ZDE http://www.krasnaostrava.cz/wp-content/uploads/2013/06/KROS-01-2013-web.pdf
image