Martina Mertová | Občanské sdružení Za krásnou Olomouc a Cena Rudolfa Eitelbergera – archiv bulletinu 3/2015

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc založili v roce 2007 tři olomoučtí historikové umění – Marcela Marková, Martin Horáček a Ondřej Jakubec – za podpory dalších zainteresovaných zájemců z řad odborné i laické veřejnosti. Pohnutkou byla nespokojenost s mnoha dosavadními městskými zásahy a snaha ovlivnit vývoj těch budoucích. S jednoduchým cílem – zasadit se o příjemné, kulturní a genia loci respektující prostředí pro současné obyvatele města. K hlavním cílům sdružení Za krásnou Olomouc patří ochrana urbanizované i neurbanizované krajiny a celkově ochrana životního prostředí a péče o ně v Olomouci a na Olomoucku, sledování proměn historického obrazu města Olomouce a přilehlého regionu a vyjadřování se ke konkrétním přestavbám, novostavbám a dalším architektonickým a urbanistickým zásahům do jeho organismu, jakož i aktivní účast v konkrétních územních, stavebních a správních řízeních. Snažíme se také informovat veřejnost o chystaných stavebních a urbanistických změnách ve městě i na Olomoucku, které budou mít vliv na architektonické, památkové a urbanistické hodnoty dotčených lokalit (zejména na Městskou památkovou rezervaci Olomouc). Zajímá nás i popularizace kulturních, historických a uměleckých hodnot a problematiky péče o památky a kulturní dědictví a usilujeme rovněž o propagaci a prosazování principů občanské společnosti a trvale udržitelného způsobu života a rozvoje v Olomouci a na Olomoucku. V posledních letech se členové sdružení zaměřili na pořádání přednášek, promítání filmů, organizaci vycházek, výstav, veřejných diskusí a pravidelné udílení Ceny Rudolfa Eitelbergera za kvalitní počin v oblasti architektury a urbanismu v Olomouci a na Olomoucku. Mnohé z pořádaných akcí tematicky souvisejí s aktuálními a ožehavými problémy města. … více informací na KROS-10_web.pdf (krasnaostrava.cz)